GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CİNSİYETÇİ DEYİMLER

Toplumların yaşamlarını incelerken onların kültürleri, dilleri ve o dile ait özellikleri belirten kavramları bilmek, bunlar hakkında fikir sahibi olmak gerekmektedir. Deyimler, bir toplumun kadına, eğitime,sosyal hayata vb. bakış açısını belirlemek için biçilmiş kaftandır.Çünkü deyimler, insanların yaşanmışlıklarından meydana gelen,anlatımın akışını canlı tutmayı sağlayan anonim söz gruplarıdır.Türk toplumunun kadına bakış açısını daha iyi algılayabilmek ve o bakış açısındaki olumsuzlukları gösterebilmek, bu deyimlerin olumsuz taraflarını belirtebilmek için cinsiyetçi kavramlar içeren 18 deyim Türk Dil Kurumu (TDK) Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünden tespit edilmiştir ve bu deyimler kadının düşünsel statüsü ve kadının toplumdaki statüsü olmak üzere iki kategoride incelenerek olumsuz bakış açısı içeren çeşitli kodlar tespit edilerek kategorilerine göre ayrılmışlardır. İçerik analizi yöntemi ile yapılan araştırmada tespit edilen 18 deyimin kadınlara karşı olumsuz bakış açısı içerdiği tespit edilmiştir. Kadının toplumdaki yerinin tespit edilen bu deyimlere göre erkeğin düşünsel ve toplumsal alanda geri planda olduğu görülmüş; kadının toplumdaki rollerinin annelik, evi çekip çeviren kişi olduğu görülerek kadınların her alanda erkekler ile eşit konuma gelebileceği bilincinin -incelenen deyimlere göre – çok iyi oluşmadığı sonucuna varılmıştır.

The post GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CİNSİYETÇİ DEYİMLER appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

TOPLUMUN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINA İLİŞKİN TANIMI

Sosyal devlet vatandaşına hizmet götüren onların sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını karşılayan ve iyi bir yaşam sürdürebilmesi, toplumdaki eşitsizliği sağlamak için gerekli önlemleri alan bu alanda çalışmalar yapan bir kurumlar örgüsüdür. Ülkemiz’ de Avrupalı devletler gibi sosyal reformlar ve çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaları merkezi yönetim veya yerel yönetimlerle gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda sosyal politikalar hazırlanıp uygulanmıştır bu çalışmanın amacı katılımcılardan sosyal devletin tanımını yapıp yapamadıklarını öğrenmektir. Buna bağlı olarak Ek 1 de bulunan ilk soruya verilen cevap da 19 katılımcıdan 10 katılımcı sosyal devletin tanımını yapamamıştır. Hem amaca hem soruna yönelik bir sonuç çıkmıştır. Katılımcı sayısı 15-20 kişi olarak belirlendi çalışmaya 19 katılımcı katılmıştır. Ek 1’de yer alan görüşme formu ile veri toplama işlemi gerçekleştirildi. Görüşme formu uygulanacak her katılımcıdan Ek 2’de yer alan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır. Bulgular da Ek1 de görüşme formun sonuçları aktarılmıştır. Tablolarda verilen cevaplarda farklı çıkarımlar yapılabilir. Çünkü her soru kendi içerisinde farklı bir çalışmaya yönlendiriyor. Fakat bu çalışmanın temel konusu toplumun sosyal devlet anlayışına ilişkin görüşlerini öğrenmektir. Sonuç bölümünde verilen cevaplar neticesinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. En belirgin sonuç sosyal devlet tanımına verilen cevap olmuştur çünkü verilen hizmetler biliniyor fakat sosyal devletin tanımı yapılamıyor. Öneri bölümünde Ek 1 görüşme formunda sorulan sorulardan farklı çıkarımlar farklı çalışmalar elde edilebilir. Ders kitaplarında veya akademik bir çalışmayla topluma sosyal devlet olgusunun doğru bir şekilde anlatılması gerekir sosyal devlet sadece ihtiyaç sahiplerine yardım eden bir olgu değil aynı zamanda eğitim, sağlık gibi hizmetleri de yapan bir olguyu anlatılma gerekliliği bu çalışmada orta çıkmıştır.

The post TOPLUMUN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINA İLİŞKİN TANIMI appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

Inclusion and gender

The students of The Summer Youth University were taking the summer semester during very interesting days; the LGBT community was protesting – demanding equal surrogacy rights for gay men. Tens of thousands of men and women came to Tel Aviv’s Rabin Square to protest and back the community – and the issue became prominent in Israeli society.  The young students felt the need to talk about inclusion.

The main themes of the discussion:

Questions:

What will the future look like, from social and the technological perspective?
How will we experience the gender and inclusion problem in our future?
How will our ideas solve this problem in the future?

Things to think about:

 

Raising awareness by using TV and internet series and content.
Campaign that must “conquer the hearts of the people”
Education and inclusion
Why are we being indoctrinated to use stereotypes from an early age?
Mass media representation
Surrogacy rights – what is the meaning and why does it matter
Breaking the social stigmas

Why are certain names fitting only to one gender

The post Inclusion and gender appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

Renewable energies

The new story from our partner MOVES comes from Hertha-Firnberg-Schools in Vienna and Lehrlingsstiftung Eggenburg, and it is a message on renewable energies…

Lack and waste of resources is limiting the society in order to evolve and expand the knowledge and use of renewable energy. Rare earth metals are a fundamental part of advancing in terms of science and technology. Resources like petroleum, coal or copper, which are fundamental for the continuity of a functioning infrastructure and therefore crucial for the survival of human kind, are extinguishing. Consequently, there is the need of funding and further developing environmentally sustainable ways of energy generation. When taking a look at the Fukushima incident in 2011 or the BP Deepwater Horizon catastrophe in 2010 it is further easy to recognize, that the wrong treatment of these resources is one of the causes. Most of these catastrophes are directly linked to natural disasters caused by global warming – another energy related cataclysm made by the ignorant use of energy of humanity.

Not only is the introduction of renewable energy stopping energy related disasters from happening, it has also many other positive aspects, which are worth mentioning. Firstly, and probably the most important issue that occurs when generating energy out of fossil fuels is global warming. Since it is a problem that is current and becoming more and more dangerous for Planet Earth, it is the duty of nowadays generations to build the foundation for fighting global warming in the future. Therefore, instead of using coal, which produces 0.6 to 1.6 kilograms of CO2 per kilo Watt-hour, or natural gas, which amounts from 0.3 up to 0.9 kilograms CO2 per kilo Watt-hour, as energy sources, they should be replaced by wind, solar or hydroelectric power. They emission roughly 0.01 kilogram of Carbon Dioxide per generated kilo Watt-hour.

Therefore: We urgently need to continue with the processes of the introduction of renewable energy!

“Jesseal” produces a collage showing the dangers of nuclear power plants, being a steady real danger in the northern border region of Austria – the region where his school is located nearby.

The post Renewable energies appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

The socio-economic gap

On their educational tour from the poverty of south Tel Aviv to the high-tech and the most developed and rich part of the city, the students of the Tel Aviv Youth University – a project which enables periphery high-school students to have an academical semester in the university – decided to deal with the social-economic gap.

**In the picture: Tel Aviv, bottom-up, rags to riches: the building of Facebook Israel, as caught from street level by the camera of one young guide during the tour**

The post The socio-economic gap appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

The socio-economic gap

On their educational tour from the poverty of south Tel Aviv to the high-tech and the most developed and rich part of the city, the students of the Tel Aviv Youth University – a project which enables periphery high-school students to have an academical semester in the university – decided to deal with the social-economic gap.

**In the picture: Tel Aviv, bottom-up, rags to riches: the building of Facebook Israel, as caught from street level by the camera of one young guide during the tour**

The post The socio-economic gap appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

The “4 Israeli tribes” – tolerance and the cleavages between the Israeli groups


The members of this team, from Tel Aviv Youth University – a project which enables periphery high-school students to have an academical semester in the university, were inspired by a lecture discussing the idea of “The 4 Israeli tribes” – a phrase that was coined by the President of Israel to modify a four groups that Israel is disintegrating into: the ultra-Orthodox, the national religious, the Arab sector and the secular Jewish sector. The young students, Arabs and Jews, religious and secular, who succeeded in bridging the gaps and disagreements – studying and living together – wanted to express the idea that there is another way.

The post The “4 Israeli tribes” – tolerance and the cleavages between the Israeli groups appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

A special presentation of the WYRED project

A major milestone for The Tel Aviv Summer University  program was achieved as the young students presented their projects in their graduation ceremony.
The program was led by Dr. Tal Soffer, head of The unit for technology and society foresight (TSF) at Tel Aviv University, and the Youth Summer University’s staff. The students were exposed to various issues related to the digital society in the present and in the future, focusing on the Israeli society. It was done through various tours in relevant places and lectures about different subjects. Following that, the students were asked to identify a problem that would be important in the year 2030, to explore it, analyze, and propose creative solutions that will engage with large audiences and reach the decision makers. The work was done in teams where the students could express their opinion in a moderated dialog.

During the graduation ceremony the WYRED project was presented, and the students showcased their projects to a wide audience including (no : necessary) senior representatives from  the Israeli Ministry of Education, researchers from Tel Aviv University, visitors from the third sector, educators and the families of the participants. 
You can have a small glimpse of two scenes video clip from one of the team projects, which deals with the refugees issue:

(Shown in the picture above : The young students are standing in front of a slide that says “Thank you” in a special font that combines letters in Hebrew and Arabic).

The post A special presentation of the WYRED project appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

I giovani e il mondo del lavoro

Ciao a tutt*! Mi chiamo Elisabetta Svolacchia e studio Scienze politiche per la Cooperazione e lo Sviluppo all’ università degli Studi di Roma Tre. Con la mia ricerca ho deciso di approfondire il rapporto dei giovani e il mondo del lavoro, ponendomi quattro interrogativi: esiste un divario tra i desideri lavorativi dei giovani e l’ effettiva possibilità di realizzarli? Quali sono gli strumenti che vengono usati oggi nella ricerca del lavoro? Il lavoro sta subendo una progressiva democratizzazione o le barriere socio-economiche sono ancora influenti? I giovani sono consapevoli degli effetti della crisi sul mondo del lavoro? Se anche voi vi siete posti i miei stessi interrogativi o se siete curiosi di vedere le risposte che ho ottenuto, potete leggere la mia ricerca!

Elisabetta 

The post I giovani e il mondo del lavoro appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

Paseo por la realidad

Autoras: Nerea Andrés Velasco, Raquel Cabrero Ledesma, Ana González Alfaraz
Ensayo con opinión e investigación. Soporte físico de investigación y desarrollo de la creatividad. Entrevista de formación a pie de calle.
Objectives: 
Analizar el fenómeno del nacionalismo desde una perspectiva de investigación y opinión

The post Paseo por la realidad appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.