LEARNING CAN BE FUN MOBILE GAMES SUPPORTING LEARNING

Bu çalışmamızın asıl nedeni çağımızın büyük bir sorunu olan parmak ile işlem yapmaktır. Bu soruna gidermek için yapılan bu çalışma tasarladığımız her bir kartta matematiğimizde bulunan dört işlemi (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) ve dört farklı rengi (kırmızı, sarı, mavi, yeşil) barındırmaktır. İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin matematiği eğlenceli bir etkinlik olarak görüp sevebilmeleri, matematik dersine karşı olumlu bir tutum geliştirebilmeleri ve bu sayede matematik derslerinde olan başarılarının arttırılmasına katkı sağlayabilmesi amacıyla yapılan bir çalışmadır. Bu düşünceleri temel alarak oyunun ders işlenmesine yardımcı bir araç olarak kullanılmasının daha olumlu sonuçlara yol açtığı ortaya çıkmıştır. Bu çalışma ile de aynı zamanda çocukların problem çözme yeteneklerini geliştirerek, ezber yerine mantıklarını kullanmalarının sağlanması ve aynı zamanda toplumda daha başarılı bireyler olmalarına da katkı da bulunmasını amaçlamaktadır. Bu sorunların onarılması adına yöntem bölümünde açıkladığımız gibi Uno oyunundan esinlendiğimiz bir Unomatik adlı oyun tasarladık. Bu oyun çocuklar arasında hem çekişmeli rekabetin hem de matematik pratiğinin temelden gelişmesi için büyük bir rol oynamaktadır. Çocukların matematiğe karşı olan bakış açılarını ve ön yargılarını ortadan kaldırılmasında yardımcı olmaktadır ve de yapılan araştırmalara göre Türkiye’de ve dünya çapında 7-10 yaş aralığında çocukların matematiği erken yaşta severek öğrenmeye ve uygulamaya başladıklarında ileriki yaşlarında %67 oranında sayısal zekalarının artığı gözlemlenmiştir. Bu araştırmadan yola çıkarak yapılan oyun projesinde bu değerleri göz önünde bulundurarak hazırladığımız Unomatik oyunu buradan yola çıkarak hazırlanmaktadır.

The post LEARNING CAN BE FUN MOBILE GAMES SUPPORTING LEARNING appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

Accessibility of higher education

The Students of the Tel Aviv Youth University – a project which enables periphery high-school students to take academic courses on the university – have explored the future society. Representing the young generation perspective, they pointed out dilemmas and issues that they’ll present as a challenge to the decision-makers, locally and globally.

The first phase was a journey of learning and researching various problems related to the current reality and the future of the Israeli society, through tours and lectures in a variety of subjects.Based on their “learning journey” and the attempt to explore different aspects of life in the future, the students have realized that education plays an important role in. They claimed that today there are many solutions that overcome distance problems and accessibility of higher education, but there is not enough publicity for them. They decided to try to find a solution.

During the second phase of the activity, the students received practical tools that enabled them to learn different ways to express their opinions, engage large audiences and reach decision makers like lectures about social activity, lobbying, media workshops and more.With that knowledge on their mind, the young students wrote down a brief for their campaign: they explained the issue, its relevance to the future society, and the ways that they were willing to act. Then they started to build a site about higher education programs which are available for youth in Israel.

 

The post Accessibility of higher education appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

Bridging the gaps and disagreements

The Students of the Tel Aviv Youth University, representing the young generation perspective, pointed out dilemmas and issues that they’ll present as a challenge to the decision-makers, locally and globally. The first phase was a journey of learning and researching various problems related to the current reality and the future of the Israeli society, through tours and lectures in a variety of subjects.

During their “journey of learning” they were inspired by a lecture discussing the idea of “The 4 Israeli tribes” – a phrase that was coined by the President of Israel to modify a four groups that Israel is disintegrating into: the ultra-Orthodox, the national religious, the Arab sector and the secular Jewish sector. Using their experience of living and working in the digital world, the students claim that social networks are catalysts for hate speech but can also be a promoter of social change.

In the second phase of the activity, the students received practical tools that enabled them to learn different ways to express their opinions, engage large audiences and reach decision makers like lectures about social activity, lobbying, media workshops and more.

With that knowledge on their mind, the young students wrote down a brief for their campaign: they explained the issue, its relevance to the future society, and the ways that they were willing to act.

 The students decided to outline a program for a blog which will describe their experiences in the project where Arabs and Jews, religious and secular, succeeded in bridging the gaps and disagreements – studying and living together.

The post Bridging the gaps and disagreements appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

#Equals

The Students of the Tel Aviv Youth University – a project which enables periphery high-school students to take academic courses on the university – have explored the future society. Representing the young generation perspective, they pointed out dilemmas and issues that they’ll present as a challenge to the decision-makers, locally and globally.

The first phase was a journey of learning and researching various problems related to the current reality and the future of the Israeli society, through tours and lectures in a variety of subjects.

The young students were discussing gender issues. They were inspired by the Israeli LGBT community’s protest – demanding equal surrogacy rights for gay men – and asked: “Why are we being indoctrinated to use stereotypes from an early age?”

They have decided to deliver the message “No one has the right to tell me whom to love”.

During the second phase of the activity, the students received practical tools that enabled them to learn different ways to express their opinions, engage large audiences and reach decision makers like lectures about social activity, lobbying, media workshops and more.

With that knowledge on their mind, the young students wrote down a brief for their campaign: they explained the issue, its relevance to the future society, and the ways that they were willing to act.

 

Then they started to film a short commercial to express their message. You can watch the result here:

https://youtu.be/xwzrlgAEcg8

 

The post #Equals appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

Peaceful coexistence between different religions – Download the mobile app

The Students of the Tel Aviv Youth University – a project which enables periphery high-school students to take academic courses on the university – have explored the future society. Representing the young generation perspective, they pointed out dilemmas and issues that they’ll present as a challenge to the decision-makers, locally and globally.

The first phase was a journey of learning and researching various problems related to the current reality and the future of the Israeli society, through tours and lectures in a variety of subjects.

The young students believed that they should be an example of peaceful coexistence between different religions and culture – Arabs and Jews, religious and secular – that succeeded in bridging the gaps and disagreements, studying and living together. Thus, they wanted to express the idea that there is another way, and argued that people should meet each other (online and offline) and share their common hobbies and interests in order to be more tolerant to other people from different cultures. Thus, they have decided to try creating a mobile app that should help connect between teens based on their common hobbies and interests.

During the second phase of the activity, the students received practical tools that enabled them to learn different ways to express their opinions, engage large audiences and reach decision makers like lectures about social activity, lobbying, media workshops and more.

With that knowledge on their mind, the young students wrote down a brief for their campaign: they explained the issue, its relevance to the future society, and the ways that they were willing to act.

They have described their main tool – the mobile app, explained the vision using a mockup tool. You can watch the presentation that was given during the graduation ceremony to a wide audience including senior representatives from the Israeli Ministry of Education, researchers from Tel Aviv University, visitors from the third sector, educators and the families of the participants (Hebrew).

https://youtu.be/xv_9Ef0eR9g

The post Peaceful coexistence between different religions – Download the mobile app appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CİNSİYETÇİ DEYİMLER

Toplumların yaşamlarını incelerken onların kültürleri, dilleri ve o dile ait özellikleri belirten kavramları bilmek, bunlar hakkında fikir sahibi olmak gerekmektedir. Deyimler, bir toplumun kadına, eğitime,sosyal hayata vb. bakış açısını belirlemek için biçilmiş kaftandır.Çünkü deyimler, insanların yaşanmışlıklarından meydana gelen,anlatımın akışını canlı tutmayı sağlayan anonim söz gruplarıdır.Türk toplumunun kadına bakış açısını daha iyi algılayabilmek ve o bakış açısındaki olumsuzlukları gösterebilmek, bu deyimlerin olumsuz taraflarını belirtebilmek için cinsiyetçi kavramlar içeren 18 deyim Türk Dil Kurumu (TDK) Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünden tespit edilmiştir ve bu deyimler kadının düşünsel statüsü ve kadının toplumdaki statüsü olmak üzere iki kategoride incelenerek olumsuz bakış açısı içeren çeşitli kodlar tespit edilerek kategorilerine göre ayrılmışlardır. İçerik analizi yöntemi ile yapılan araştırmada tespit edilen 18 deyimin kadınlara karşı olumsuz bakış açısı içerdiği tespit edilmiştir. Kadının toplumdaki yerinin tespit edilen bu deyimlere göre erkeğin düşünsel ve toplumsal alanda geri planda olduğu görülmüş; kadının toplumdaki rollerinin annelik, evi çekip çeviren kişi olduğu görülerek kadınların her alanda erkekler ile eşit konuma gelebileceği bilincinin -incelenen deyimlere göre – çok iyi oluşmadığı sonucuna varılmıştır.

The post GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CİNSİYETÇİ DEYİMLER appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

TOPLUMUN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINA İLİŞKİN TANIMI

Sosyal devlet vatandaşına hizmet götüren onların sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını karşılayan ve iyi bir yaşam sürdürebilmesi, toplumdaki eşitsizliği sağlamak için gerekli önlemleri alan bu alanda çalışmalar yapan bir kurumlar örgüsüdür. Ülkemiz’ de Avrupalı devletler gibi sosyal reformlar ve çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaları merkezi yönetim veya yerel yönetimlerle gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda sosyal politikalar hazırlanıp uygulanmıştır bu çalışmanın amacı katılımcılardan sosyal devletin tanımını yapıp yapamadıklarını öğrenmektir. Buna bağlı olarak Ek 1 de bulunan ilk soruya verilen cevap da 19 katılımcıdan 10 katılımcı sosyal devletin tanımını yapamamıştır. Hem amaca hem soruna yönelik bir sonuç çıkmıştır. Katılımcı sayısı 15-20 kişi olarak belirlendi çalışmaya 19 katılımcı katılmıştır. Ek 1’de yer alan görüşme formu ile veri toplama işlemi gerçekleştirildi. Görüşme formu uygulanacak her katılımcıdan Ek 2’de yer alan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır. Bulgular da Ek1 de görüşme formun sonuçları aktarılmıştır. Tablolarda verilen cevaplarda farklı çıkarımlar yapılabilir. Çünkü her soru kendi içerisinde farklı bir çalışmaya yönlendiriyor. Fakat bu çalışmanın temel konusu toplumun sosyal devlet anlayışına ilişkin görüşlerini öğrenmektir. Sonuç bölümünde verilen cevaplar neticesinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. En belirgin sonuç sosyal devlet tanımına verilen cevap olmuştur çünkü verilen hizmetler biliniyor fakat sosyal devletin tanımı yapılamıyor. Öneri bölümünde Ek 1 görüşme formunda sorulan sorulardan farklı çıkarımlar farklı çalışmalar elde edilebilir. Ders kitaplarında veya akademik bir çalışmayla topluma sosyal devlet olgusunun doğru bir şekilde anlatılması gerekir sosyal devlet sadece ihtiyaç sahiplerine yardım eden bir olgu değil aynı zamanda eğitim, sağlık gibi hizmetleri de yapan bir olguyu anlatılma gerekliliği bu çalışmada orta çıkmıştır.

The post TOPLUMUN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINA İLİŞKİN TANIMI appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

Inclusion and gender

The students of The Summer Youth University were taking the summer semester during very interesting days; the LGBT community was protesting – demanding equal surrogacy rights for gay men. Tens of thousands of men and women came to Tel Aviv’s Rabin Square to protest and back the community – and the issue became prominent in Israeli society.  The young students felt the need to talk about inclusion.

The main themes of the discussion:

Questions:

What will the future look like, from social and the technological perspective?
How will we experience the gender and inclusion problem in our future?
How will our ideas solve this problem in the future?

Things to think about:

 

Raising awareness by using TV and internet series and content.
Campaign that must “conquer the hearts of the people”
Education and inclusion
Why are we being indoctrinated to use stereotypes from an early age?
Mass media representation
Surrogacy rights – what is the meaning and why does it matter
Breaking the social stigmas

Why are certain names fitting only to one gender

The post Inclusion and gender appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

Renewable energies

The new story from our partner MOVES comes from Hertha-Firnberg-Schools in Vienna and Lehrlingsstiftung Eggenburg, and it is a message on renewable energies…

Lack and waste of resources is limiting the society in order to evolve and expand the knowledge and use of renewable energy. Rare earth metals are a fundamental part of advancing in terms of science and technology. Resources like petroleum, coal or copper, which are fundamental for the continuity of a functioning infrastructure and therefore crucial for the survival of human kind, are extinguishing. Consequently, there is the need of funding and further developing environmentally sustainable ways of energy generation. When taking a look at the Fukushima incident in 2011 or the BP Deepwater Horizon catastrophe in 2010 it is further easy to recognize, that the wrong treatment of these resources is one of the causes. Most of these catastrophes are directly linked to natural disasters caused by global warming – another energy related cataclysm made by the ignorant use of energy of humanity.

Not only is the introduction of renewable energy stopping energy related disasters from happening, it has also many other positive aspects, which are worth mentioning. Firstly, and probably the most important issue that occurs when generating energy out of fossil fuels is global warming. Since it is a problem that is current and becoming more and more dangerous for Planet Earth, it is the duty of nowadays generations to build the foundation for fighting global warming in the future. Therefore, instead of using coal, which produces 0.6 to 1.6 kilograms of CO2 per kilo Watt-hour, or natural gas, which amounts from 0.3 up to 0.9 kilograms CO2 per kilo Watt-hour, as energy sources, they should be replaced by wind, solar or hydroelectric power. They emission roughly 0.01 kilogram of Carbon Dioxide per generated kilo Watt-hour.

Therefore: We urgently need to continue with the processes of the introduction of renewable energy!

“Jesseal” produces a collage showing the dangers of nuclear power plants, being a steady real danger in the northern border region of Austria – the region where his school is located nearby.

The post Renewable energies appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

The socio-economic gap

On their educational tour from the poverty of south Tel Aviv to the high-tech and the most developed and rich part of the city, the students of the Tel Aviv Youth University – a project which enables periphery high-school students to have an academical semester in the university – decided to deal with the social-economic gap.

**In the picture: Tel Aviv, bottom-up, rags to riches: the building of Facebook Israel, as caught from street level by the camera of one young guide during the tour**

The post The socio-economic gap appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.