The impact of internal migration on adoloscent students

Bireylerin alışageldikleri çevreden ayrılarak yeni bir çevreye uyum sağlamasına yol açan göç olgusu ve peşi sıra getirdiği problemler, ergenlik dönemindeki bir grup ile yapılan çalışmalarla ele alınmıştır. Bursa ili örnek alınarak nitel veri analizi yöntemleri ile sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Ergenlik döneminin baş edilmesi gereken durumlarına ek olarak fiziksel, toplumsal, kültürel çevreleri değişen ergen grubun bu süreçteki uyum, depresyon ve benlik algıları üzerine bir anket hazırlanmış ve 27 öğrenci ile bu üç alt probleme cevap arayan anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra 31 öğrenci ile de anket çalışmasına paralel soruların yer aldığı, aynı zamanda bu grubun geri dönme isteğini, madde kullanımını, teknoloji kullanımı ve süresini, arkadaş edinme zorluklarını ele alan sorular eklenmiştir. Bu iki çalışmanın ardından sonuçlar analiz edilmiş ve paralel soruların uygulanan çalışmalardaki cevapları karşılaştırılmıştır.Elde edilen sonuçlara bakıldığında Bursa iline yerleşen öğrenci grubunun katıldığı anket çalışmasında sosyal ortama ve eğitim hayatına adapte olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Fakat yapılan bireysel görüşmelerde buna ek olarak kolay arkadaş edinen ergenlerden bir grup geriye dönme isteği içerisinde olduğunu dile getirmiştir. Bunun yanı sıra soru maddeleri içerisinde teknoloji ve madde bağımlılığı üzerine sorulan sorulara bakıldığında madde kullanımına başvurmadıkları; fakat teknoloji ile geçirdikleri zaman diliminin arttığı ve daha fazla sosyal ağlarda zaman geçirdiklerini dile getirmişlerdir.Ergenlik döneminde iç göç yaşayarak Bursa iline gelen bireylerin durumuna bakıldığında buraya adapte oldukları görülmüştür.

 

The post The impact of internal migration on adoloscent students appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

Bridging the gaps and disagreements

The Students of the Tel Aviv Youth University, representing the young generation perspective, pointed out dilemmas and issues that they’ll present as a challenge to the decision-makers, locally and globally. The first phase was a journey of learning and researching various problems related to the current reality and the future of the Israeli society, through tours and lectures in a variety of subjects.

During their “journey of learning” they were inspired by a lecture discussing the idea of “The 4 Israeli tribes” – a phrase that was coined by the President of Israel to modify a four groups that Israel is disintegrating into: the ultra-Orthodox, the national religious, the Arab sector and the secular Jewish sector. Using their experience of living and working in the digital world, the students claim that social networks are catalysts for hate speech but can also be a promoter of social change.

In the second phase of the activity, the students received practical tools that enabled them to learn different ways to express their opinions, engage large audiences and reach decision makers like lectures about social activity, lobbying, media workshops and more.

With that knowledge on their mind, the young students wrote down a brief for their campaign: they explained the issue, its relevance to the future society, and the ways that they were willing to act.

 The students decided to outline a program for a blog which will describe their experiences in the project where Arabs and Jews, religious and secular, succeeded in bridging the gaps and disagreements – studying and living together.

The post Bridging the gaps and disagreements appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

Peaceful coexistence between different religions – Download the mobile app

The Students of the Tel Aviv Youth University – a project which enables periphery high-school students to take academic courses on the university – have explored the future society. Representing the young generation perspective, they pointed out dilemmas and issues that they’ll present as a challenge to the decision-makers, locally and globally.

The first phase was a journey of learning and researching various problems related to the current reality and the future of the Israeli society, through tours and lectures in a variety of subjects.

The young students believed that they should be an example of peaceful coexistence between different religions and culture – Arabs and Jews, religious and secular – that succeeded in bridging the gaps and disagreements, studying and living together. Thus, they wanted to express the idea that there is another way, and argued that people should meet each other (online and offline) and share their common hobbies and interests in order to be more tolerant to other people from different cultures. Thus, they have decided to try creating a mobile app that should help connect between teens based on their common hobbies and interests.

During the second phase of the activity, the students received practical tools that enabled them to learn different ways to express their opinions, engage large audiences and reach decision makers like lectures about social activity, lobbying, media workshops and more.

With that knowledge on their mind, the young students wrote down a brief for their campaign: they explained the issue, its relevance to the future society, and the ways that they were willing to act.

They have described their main tool – the mobile app, explained the vision using a mockup tool. You can watch the presentation that was given during the graduation ceremony to a wide audience including senior representatives from the Israeli Ministry of Education, researchers from Tel Aviv University, visitors from the third sector, educators and the families of the participants (Hebrew).

https://youtu.be/xv_9Ef0eR9g

The post Peaceful coexistence between different religions – Download the mobile app appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CİNSİYETÇİ DEYİMLER

Toplumların yaşamlarını incelerken onların kültürleri, dilleri ve o dile ait özellikleri belirten kavramları bilmek, bunlar hakkında fikir sahibi olmak gerekmektedir. Deyimler, bir toplumun kadına, eğitime,sosyal hayata vb. bakış açısını belirlemek için biçilmiş kaftandır.Çünkü deyimler, insanların yaşanmışlıklarından meydana gelen,anlatımın akışını canlı tutmayı sağlayan anonim söz gruplarıdır.Türk toplumunun kadına bakış açısını daha iyi algılayabilmek ve o bakış açısındaki olumsuzlukları gösterebilmek, bu deyimlerin olumsuz taraflarını belirtebilmek için cinsiyetçi kavramlar içeren 18 deyim Türk Dil Kurumu (TDK) Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünden tespit edilmiştir ve bu deyimler kadının düşünsel statüsü ve kadının toplumdaki statüsü olmak üzere iki kategoride incelenerek olumsuz bakış açısı içeren çeşitli kodlar tespit edilerek kategorilerine göre ayrılmışlardır. İçerik analizi yöntemi ile yapılan araştırmada tespit edilen 18 deyimin kadınlara karşı olumsuz bakış açısı içerdiği tespit edilmiştir. Kadının toplumdaki yerinin tespit edilen bu deyimlere göre erkeğin düşünsel ve toplumsal alanda geri planda olduğu görülmüş; kadının toplumdaki rollerinin annelik, evi çekip çeviren kişi olduğu görülerek kadınların her alanda erkekler ile eşit konuma gelebileceği bilincinin -incelenen deyimlere göre – çok iyi oluşmadığı sonucuna varılmıştır.

The post GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CİNSİYETÇİ DEYİMLER appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

TOPLUMUN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINA İLİŞKİN TANIMI

Sosyal devlet vatandaşına hizmet götüren onların sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını karşılayan ve iyi bir yaşam sürdürebilmesi, toplumdaki eşitsizliği sağlamak için gerekli önlemleri alan bu alanda çalışmalar yapan bir kurumlar örgüsüdür. Ülkemiz’ de Avrupalı devletler gibi sosyal reformlar ve çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaları merkezi yönetim veya yerel yönetimlerle gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda sosyal politikalar hazırlanıp uygulanmıştır bu çalışmanın amacı katılımcılardan sosyal devletin tanımını yapıp yapamadıklarını öğrenmektir. Buna bağlı olarak Ek 1 de bulunan ilk soruya verilen cevap da 19 katılımcıdan 10 katılımcı sosyal devletin tanımını yapamamıştır. Hem amaca hem soruna yönelik bir sonuç çıkmıştır. Katılımcı sayısı 15-20 kişi olarak belirlendi çalışmaya 19 katılımcı katılmıştır. Ek 1’de yer alan görüşme formu ile veri toplama işlemi gerçekleştirildi. Görüşme formu uygulanacak her katılımcıdan Ek 2’de yer alan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır. Bulgular da Ek1 de görüşme formun sonuçları aktarılmıştır. Tablolarda verilen cevaplarda farklı çıkarımlar yapılabilir. Çünkü her soru kendi içerisinde farklı bir çalışmaya yönlendiriyor. Fakat bu çalışmanın temel konusu toplumun sosyal devlet anlayışına ilişkin görüşlerini öğrenmektir. Sonuç bölümünde verilen cevaplar neticesinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. En belirgin sonuç sosyal devlet tanımına verilen cevap olmuştur çünkü verilen hizmetler biliniyor fakat sosyal devletin tanımı yapılamıyor. Öneri bölümünde Ek 1 görüşme formunda sorulan sorulardan farklı çıkarımlar farklı çalışmalar elde edilebilir. Ders kitaplarında veya akademik bir çalışmayla topluma sosyal devlet olgusunun doğru bir şekilde anlatılması gerekir sosyal devlet sadece ihtiyaç sahiplerine yardım eden bir olgu değil aynı zamanda eğitim, sağlık gibi hizmetleri de yapan bir olguyu anlatılma gerekliliği bu çalışmada orta çıkmıştır.

The post TOPLUMUN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINA İLİŞKİN TANIMI appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

Different generations, similar purposes

Now let’s go through a reflection on new and old “addictions” to technology! Thanks MOVES for such an interesting point of view.

The young men chose an interesting way of discussing their gaming experiences: they let their favorite YouTubers speak for them in sharing phrases of the Rapper Dames’s songs in an online discussion.

One of these songs is “12 Millionen” (15 Mio hits): https://www.youtube.com/watch?v=UKnkc-4ZzEU

So what is it, that makes young men play WoW (World of Warcraft)? Their discussion tells us, that they love being in a community where they are respected as they are. In the community they are well kown and valued for their contributions, no longer have to prove they are good performers. The problems of the real word vanish, when logging in to another world and with others collaboratively solving  the challenges given there. Its addictive being in a flow. They  are a team, they are strong together.

:“Die guten alten Zeiten” (26 Mio hits): https://www.youtube.com/watch?v=c3rLrFC8igY

But wasn’t it similar in the “good old times”? Times, when they were not even born and the previous generation was glued to television? TV series like Popey, Spiderman, Superman, Wiki, Asterix and Obelix provided the strong and clever idols in that times. Wasn´t this – at that times when television was the leading entertainment technology – as addictive and distracting from the real world as gaming is now?

Though being distinguishable by the 24 hours availability of online gaming and by the level of active/passive participation, it seems that every generation uses its specific technologies for similar purposes.

 

The post Different generations, similar purposes appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

Inclusion and gender

The students of The Summer Youth University were taking the summer semester during very interesting days; the LGBT community was protesting – demanding equal surrogacy rights for gay men. Tens of thousands of men and women came to Tel Aviv’s Rabin Square to protest and back the community – and the issue became prominent in Israeli society.  The young students felt the need to talk about inclusion.

The main themes of the discussion:

Questions:

What will the future look like, from social and the technological perspective?
How will we experience the gender and inclusion problem in our future?
How will our ideas solve this problem in the future?

Things to think about:

 

Raising awareness by using TV and internet series and content.
Campaign that must “conquer the hearts of the people”
Education and inclusion
Why are we being indoctrinated to use stereotypes from an early age?
Mass media representation
Surrogacy rights – what is the meaning and why does it matter
Breaking the social stigmas

Why are certain names fitting only to one gender

The post Inclusion and gender appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

Segregation versus understanding

Like some of their colleagues, the members of this team (young high school students, who came to Tel Aviv university in order to take the summer semester), also chose to deal with the idea of “The 4 Israeli tribes” – the four main cultural groups that Israel is disintegrating into: the ultra-Orthodox Jews, the national religious Jewish sector, the Arab sector and the secular Jewish sector. The young students came from different sectors, from cities and villages in the social and geographic periphery of Israel.

Trying to find a way to deliver the message that “we are different but we are also the same”, the students wanted to figure out what are the various implications of this issue, nowadays and in the future.

They have used a future wheel to analyze the different aspects of the segregation between Arabs and Jews.

The future wheel of the group expresses their will to focus on education, thus you can see that they wrote “The 4 Israeli Tribes” and the word was connecting the phrase to “education”. Then, they wrote the branches: Different agenda, teachers, awareness, language, knowledge about the other’s culture, and segregation.

They also wrote their initial idea about creating an app that is aiming to encourage informal meetings between sectors, based on common interests.

The post Segregation versus understanding appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

The “4 Israeli tribes” – tolerance and the cleavages between the Israeli groups


The members of this team, from Tel Aviv Youth University – a project which enables periphery high-school students to have an academical semester in the university, were inspired by a lecture discussing the idea of “The 4 Israeli tribes” – a phrase that was coined by the President of Israel to modify a four groups that Israel is disintegrating into: the ultra-Orthodox, the national religious, the Arab sector and the secular Jewish sector. The young students, Arabs and Jews, religious and secular, who succeeded in bridging the gaps and disagreements – studying and living together – wanted to express the idea that there is another way.

The post The “4 Israeli tribes” – tolerance and the cleavages between the Israeli groups appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

ם The young students of the “Tel Aviv Summer Youth University” in a mission for a better future

The young students of the Summer Youth University, were called this year for a special mission; As part of the WYRED project (netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society) – a cross-border European project, funding by “Horizon 2020, Europe in a changing world” – they were asked to explore the future society, and – representing the young generation – point out dilemmas and issues that they will present as a challenge to the decision-makers, locally and globally.

The participants  received a good luck greeting from  Dr. Tal Soffer, head of The unit for technology and society foresight (TSF) at Tel Aviv University, accompanied the project.  

The program began with a video clip – presented by imaginary student from the year 2030, who described a pessimistic scenario of the future, wich required their  immediate action in order to have a better future.   The first phase was a journey of learning and researching various problems related to the current reality and the future of  the Israeli society through tours and lectures in a variety of subjects: artificial intelligence, information society, economic gaps, cultural and social cleavages, inclusion and issues relating to sustainability and mega cities.

During the next phase, the students will receive a practical tools that will enable them to learn different ways to express their opinions, engage large audiences and reach decision makers. This will be done through lectures about social activity, lobbying, media workshops and more. 

Summer Youth University is a project that enables high school students from Israel’s geographic periphery, most of whom are the first generation for higher education in their family, to have an academic semester at Tel Aviv University. The participants in the program, who have a high potential for excellence in studies, are located with the help of high school principals from the north, to the south. As such, they are a representative and fresh expression of the spectrum of voices of the younger generation in Israel. Tel-Aviv Youth University operates in the Tel Aviv University’s School of Education. It is the largest, most innovative and comprehensive excellence center in Israel.

The post ם The young students of the “Tel Aviv Summer Youth University” in a mission for a better future appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.