RAISING AWARENESS OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND THE STUDY TO RAISE AWARENESS

Violence is a kind of behavior that occurs in every environment. It is the wrong type of behavior. Violence can lead to lasting physical and mental problems in exposed humans. One of the ways of prevention is to increase the sensitivity in this regard. The high sensitivity of the teachers will have an effect on decreasing the rate of violence against children in schools. Therefore, this study was intended to be performed with teachers. In the field of education on violence to children, it is aimed to measure whether teachers working at high school level are sensitive to one-dimensional. It is aimed to examine the views of high school teachers on gender, branch, education level and year of service. As a method, a questionnaire named duyarlılık sensitivity to violence against children it was applied. The scale applied to 69 teachers in high school level consists of 19 items. Article 5 will determine the fact that the child is insensitive to violence. The sensitivity of the 46 participants to the violence was high. Twenty of 69 respondents responded to these questions in such a way that their sensitivity to violence was low, or that they found it justified. It is recommended to determine the sensitivity level by applying the scale to the parents and the teachers working at the other level and to conduct studies to prevent violence.
 

The post RAISING AWARENESS OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND THE STUDY TO RAISE AWARENESS appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

DON’T STAY SILENT! INVESTIGATION OF THE IMPACT OF PATRIARCHAL SOCIETY ON WOMEN’S SOCIAL LIVES

SUMMARY OF THE PROJECT

Patriarchal social structure based on male dominance causes some problems such as gender inequality in social life, subordinating or silencing women and objectifying them. In this project, it is aimed to examine the effects of patriarchal social structure’s on women’s social lives and to comport the social gender inequality with the elements of women’s lives by considering the effects of patriarchal social structure’s and conditions’ place and importance in societies. In other words, traditional values of patriarchal social structure is seem to be related with the double exploitation on women by considerately continuing it presence in modern social structure, either. In order to collect the data, we interviewed 20 volunteer people (10 of them were women) who are over 18 years old from Büyükçekmece samples. Results which were acquired were analyzed via using frequency analysis method. The result of the data showed that majority of the participants advocated gender equality and the ones who did not show such factors as gender and marital status as their reasons. In order to obtain more findings, researchers who want to carry out similar studies can use different data collection methods such as detailed interview and questionnaires.

 

Key Words: social gender, woman, patriarchy, gender inequality.

 

 

The post DON’T STAY SILENT! INVESTIGATION OF THE IMPACT OF PATRIARCHAL SOCIETY ON WOMEN’S SOCIAL LIVES appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

KADIN SUSMA! ATAERKİL TOPLUM YAPISININ; KADINLARIN TOPLUMSAL HAYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Erkek egemenliğine dayalı olan ataerkil toplum yapısı; toplumsal yaşantıda cinsiyet eşitsizliği, kadının ikincilleştirilmesi, suskunlaştırılması ve nesneleştirilmesi gibi sorunları oluşturur. Bu projede, ataerkil toplum yapısının kadınların toplumsal yaşamları üzerindeki etkilerinin sosyolojik bağlamda incelenmesi, bu etki ve koşulların toplumlar içerisindeki önemi ve etki alanı göz önünde bulundurarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın yaşamındaki unsurlarla bağdaştırılması amaçlanmıştır. Bir başka ifade ile, ataerkil toplum yapısının; geleneksel değerlerinin, modern toplumsal yapı içerisinde de önemli ölçüde varlığını devam ettirmesi kadın üzerinde yarattığı çifte sömürüyle ilişkilendirilmiştir. Araştırmamızda veri toplamak için Büyükçekmece örnekleminden on sekiz yaş üstü yirmi (on tanesi kadın olmak üzere) gönüllü katılımcı ile görüşme yapılmıştır, elde edilen verilerin analizi için sıklık analizi yöntemi kullanılmıştır.  Topladığımız bulguların sonucunda; katılımcıların büyük bir çoğunluğunun cinsiyet eşitliğini savunduğunu, savunmayanların ise cinsiyet ve medeni durum gibi faktörleri neden olarak sunduğu gözlemlenmiştir. Benzer çalışmalar yürütmek isteyen araştırmacılar; daha fazla bulgu elde etmek için detaylı görüşme, anket gibi farklı veri toplama yöntemleri kullanılabilir, aynı çalışma Esenyurt örneklemi için de yapılabilir.

The post KADIN SUSMA! ATAERKİL TOPLUM YAPISININ; KADINLARIN TOPLUMSAL HAYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

Un solo planeta

Autores: Christian Castañeda Noguera, Jordi Resende Moura
Este cortometraje muestra algunos de los problemas fundamentales de nuestro planeta como consecuencia de la sobreexplotación, las guerras, la globalización, etc.
Objectives: 
Reflexionar sobre los problemas fundamentales que afectan a nuestro planeta

The post Un solo planeta appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.