MOBİL İNSANLAR İÇİN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAĞI STRES ÇARKI HAREKETİNDEN ÜRETİLEN ELEKTRİK İLE MOBİL CİHAZLARIN ŞARJ EDİLMESİ

Enerji kavramı ve enerji kaynakları dünden bugüne kadar en önemli konular içinde yer almaktadır. Özellikle şehirleşmenin ve teknolojik gelişmelerin getirdiği yeni yaşam tarzı bireyleri önemli bir elektrik tüketicisi haline getirmiştir. Tüketimin bu derece yoğun arttığı elektrik piyasasında üretim tarafı bu artışı karşılamak için sürekli yeni kaynak bulma ve yatırım ihtiyacı içine girmektedir. Söz konusu kaynaklar (yenilenebilir kaynaklar dahil) sınırsız ve sorunsuz değildir. İnsanların günlük yaşantısında en azından temel ihtiyaçları için gerekli elektriği alternatif kaynaklardan sağlaması mümkün olursa klasik üretim kaynaklarına yatırım ihtiyacı azalacaktır. Bu çerçevede, sürekli hareket halinde olmayı seven ve bu süreçte de iletişim kaynaklarından kopmak istemeyen bireyler için hareket enerjisini yine kendi ihtiyaçları için kullanılabilir bir elektrik enerjisine dönüştürebilecek çözümler üzerinde çalışılmalıdır. Buna örnek olarak stres çarkı dönme hareketinin yarattığı kinetik enerjiyi bir dinamo vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştüren ve bir enerji depolama ünitesi aracılığıyla veya doğrudan mobil iletişim cihazlarının şarj edilebilmesi sağlayan bir tasarım üzerinde çalışma yapılmıştır. Uygun malzeme ve ara bağlantılar yardımıyla verimli olarak kullanılabilir hale getirilmesi durumunda söz konusu tasarımın insanların hem merkezi elektrik kaynaklarından yaptığı tüketimi azaltması hem de mobil halde elektrik kaynağı aramak sıkıntısını ortadan kaldırması açısından faydalı görülmektedir.

The post MOBİL İNSANLAR İÇİN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAĞI STRES ÇARKI HAREKETİNDEN ÜRETİLEN ELEKTRİK İLE MOBİL CİHAZLARIN ŞARJ EDİLMESİ appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

How a digital platform can save animals

October the 4th is World Animal Day in Turkey and Gizem Agyuz decided to share with us his story about how a digital platform and a campaign can have a deeply positive impact on animals’ life.

My name is Gizem Agyuz. I work as a Project Development Assistant in Doga’s office for EU Projects Coordination. I am 26 years old and I have a great love for all animals. I gained a bachelor degree in Biology from Marmara University in 2015. Naturally, my studies concentrated on plants and animals. Many lectures involved a number of animals being cut open to examine their anatomy; however, I did not attend those lessons. In order to examine their anatomy in detail, animals were first knocked unconscious and cut open; once they started waking up, were killed by having their aortic vessels cut.

I only attended the very first lecture. Myself and some of my friends in the same course could not remain indifferent. First, we talked to our friends to explain that these animals were not newly discovered species, and therefore there was no need to cut them open to examine their anatomy, as all the relevant information and images could be accessed on the internet. During one lecture, we spoke about the impact on the slaughtered animals.Unfortunately, the number of animals slaughtered for a single course was as high as 70!

This was not science, this was just slaughter!

Then we talked to the instructors in our department, and asked for this to be the last course using this appalling method of study. Unfortunately, we never achieved anything. We talked with animal protection associations and animal rights lawyers. We understood that we were able to reach more people by using digital platforms and we created a campaign via change.org. We shared our campaign with people from all over Turkey, and we managed to reach to many people. For the following year, our department decided not to cut animals oper for anatomy lessons.

After this success, I decided to become an animal activist. I worked as a volunteer in various non- governmental organisations, such as GREENPEACE, WWF, SOHAYKO, HAYTAP, etc.

The post How a digital platform can save animals appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.