GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CİNSİYETÇİ DEYİMLER

Toplumların yaşamlarını incelerken onların kültürleri, dilleri ve o dile ait özellikleri belirten kavramları bilmek, bunlar hakkında fikir sahibi olmak gerekmektedir. Deyimler, bir toplumun kadına, eğitime,sosyal hayata vb. bakış açısını belirlemek için biçilmiş kaftandır.Çünkü deyimler, insanların yaşanmışlıklarından meydana gelen,anlatımın akışını canlı tutmayı sağlayan anonim söz gruplarıdır.Türk toplumunun kadına bakış açısını daha iyi algılayabilmek ve o bakış açısındaki olumsuzlukları gösterebilmek, bu deyimlerin olumsuz taraflarını belirtebilmek için cinsiyetçi kavramlar içeren 18 deyim Türk Dil Kurumu (TDK) Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünden tespit edilmiştir ve bu deyimler kadının düşünsel statüsü ve kadının toplumdaki statüsü olmak üzere iki kategoride incelenerek olumsuz bakış açısı içeren çeşitli kodlar tespit edilerek kategorilerine göre ayrılmışlardır. İçerik analizi yöntemi ile yapılan araştırmada tespit edilen 18 deyimin kadınlara karşı olumsuz bakış açısı içerdiği tespit edilmiştir. Kadının toplumdaki yerinin tespit edilen bu deyimlere göre erkeğin düşünsel ve toplumsal alanda geri planda olduğu görülmüş; kadının toplumdaki rollerinin annelik, evi çekip çeviren kişi olduğu görülerek kadınların her alanda erkekler ile eşit konuma gelebileceği bilincinin -incelenen deyimlere göre – çok iyi oluşmadığı sonucuna varılmıştır.

The post GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CİNSİYETÇİ DEYİMLER appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

Inclusion and gender

The students of The Summer Youth University were taking the summer semester during very interesting days; the LGBT community was protesting – demanding equal surrogacy rights for gay men. Tens of thousands of men and women came to Tel Aviv’s Rabin Square to protest and back the community – and the issue became prominent in Israeli society.  The young students felt the need to talk about inclusion.

The main themes of the discussion:

Questions:

What will the future look like, from social and the technological perspective?
How will we experience the gender and inclusion problem in our future?
How will our ideas solve this problem in the future?

Things to think about:

 

Raising awareness by using TV and internet series and content.
Campaign that must “conquer the hearts of the people”
Education and inclusion
Why are we being indoctrinated to use stereotypes from an early age?
Mass media representation
Surrogacy rights – what is the meaning and why does it matter
Breaking the social stigmas

Why are certain names fitting only to one gender

The post Inclusion and gender appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

GENDER AND NON-BINARY IDENTITIES

Gender and gender identities are in the middle of the social dialogue like never before. In the digital era, people try to explore themselves in terms of gender, sexual orientation and identity. Social media had definitely played a major role in people’s everyday lives and cultural, social and personal expression and exploration. The debate on if the social media have enhanced the social dialogue on gender or if instead have created more space for hate speech and discrimination is yet from over. However, before proceeding in understanding the relation between gender identities and online media, the definitions and conceptual notions of the terms “gender” and “non-binary gender identity” need to be clarified.

Objectives: 
WHAT IS THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON BUILDING AWARENESS AND UNDERSTANDING AROUND GENDER AND GENDER IDENTITIES?
GENDER AND GENDER IDENTITIES ON MEDIA

The post GENDER AND NON-BINARY IDENTITIES appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

GENDER AND NON-BINARY IDENTITIES

Gender and gender identities are in the middle of the social dialogue like never before. In the digital era, people try to explore themselves in terms of gender, sexual orientation and identity. Social media had definitely played a major role in people’s everyday lives and cultural, social and personal expression and exploration. The debate on if the social media have enhanced the social dialogue on gender or if instead have created more space for hate speech and discrimination is yet from over. However, before proceeding in understanding the relation between gender identities and online media, the definitions and conceptual notions of the terms “gender” and “non-binary gender identity” need to be clarified.

Objectives: 
WHAT IS THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON BUILDING AWARENESS AND UNDERSTANDING AROUND GENDER AND GENDER IDENTITIES?
GENDER AND GENDER IDENTITIES ON MEDIA

The post GENDER AND NON-BINARY IDENTITIES appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.