KADIN SUSMA! ATAERKİL TOPLUM YAPISININ; KADINLARIN TOPLUMSAL HAYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Erkek egemenliğine dayalı olan ataerkil toplum yapısı; toplumsal yaşantıda cinsiyet eşitsizliği, kadının ikincilleştirilmesi, suskunlaştırılması ve nesneleştirilmesi gibi sorunları oluşturur. Bu projede, ataerkil toplum yapısının kadınların toplumsal yaşamları üzerindeki etkilerinin sosyolojik bağlamda incelenmesi, bu etki ve koşulların toplumlar içerisindeki önemi ve etki alanı göz önünde bulundurarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın yaşamındaki unsurlarla bağdaştırılması amaçlanmıştır. Bir başka ifade ile, ataerkil toplum yapısının; geleneksel değerlerinin, modern toplumsal yapı içerisinde de önemli ölçüde varlığını devam ettirmesi kadın üzerinde yarattığı çifte sömürüyle ilişkilendirilmiştir. Araştırmamızda veri toplamak için Büyükçekmece örnekleminden on sekiz yaş üstü yirmi (on tanesi kadın olmak üzere) gönüllü katılımcı ile görüşme yapılmıştır, elde edilen verilerin analizi için sıklık analizi yöntemi kullanılmıştır.  Topladığımız bulguların sonucunda; katılımcıların büyük bir çoğunluğunun cinsiyet eşitliğini savunduğunu, savunmayanların ise cinsiyet ve medeni durum gibi faktörleri neden olarak sunduğu gözlemlenmiştir. Benzer çalışmalar yürütmek isteyen araştırmacılar; daha fazla bulgu elde etmek için detaylı görüşme, anket gibi farklı veri toplama yöntemleri kullanılabilir, aynı çalışma Esenyurt örneklemi için de yapılabilir.

The post KADIN SUSMA! ATAERKİL TOPLUM YAPISININ; KADINLARIN TOPLUMSAL HAYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

SİBER ZORBALIĞIN ERGENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE DEĞERLER

Teknolojinin hızlı gelişmesi ve yaygınlaşması, beraberinde birtakım problemler de getirmiştir. Bilhassa ergenler, bu gelişimin olumsuz anlamda en fazla etkilenen kesimi oluşturmaktadırlar. Vakitlerinin önemli bir kısmını internette harcayan gençler, siber zorbalıkta bulunma, siber zorbalığa maruz kalma gibi negatif yönde etkiler görmektedirler. Gençler arasındaki zorbalık ve şiddet eylemleri, artık sanal ortamlarda kendini göstermektedir. Dolayısıyla yapılan araştırmalarda, siber zorbalık mağdurları olan çocuklar ve ergenler psikolojik olarak sıkıntılar yaşadıkları saptanmıştır. Konsantrasyon problemi, okuldaki akademik başarısında düşüş, asosyallik, endişe, hüzün, kaygı, depresyon, intihar gibi eğilimlerin arttığı görülmektedir. Bu çalışmada, araştırma kapsamındaki lise öğrencilerinin siber zorbalık, siber mağduriyet ve insani değerlerinin kendi aralarındaki ilişkisi incelenerek, neler yapılabileceği hususunda öneriler sunulmuştur. İnceleme doğrultusunda, öğrencilerin siber zorbalık konusuna nasıl baktığı, bu konudaki düşüncelerinin neler olduğu, siber zorbalık yapıp yapmadığı, siber zorbalığa uğrayıp uğramadığı ve sonuçlarının neler olduğunu tespit etme amacı yönünde anket çalışması yapılmıştır.

The post SİBER ZORBALIĞIN ERGENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE DEĞERLER appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON THE DEPRESSION TENDENCY

In today’s world, with the technological developments, human life has changed. Social media is one of the most important technological developments that change human life. In this study, it has been tried to determine the negative psychological effects of social media usage in human life. In this study, we aim to investigate the effect of social media on the psychological tendency of depression. Considering the current state of technology, the increasing use of social media and becoming a part of daily life has led to the need for more scientific research. To be able to do this study, 78 students were interviewed face to face at high school level in Kadıköy, İstanbul. Content analysis method was used as data analysis method. According to the answers it is realized that the average daily duration of social media use was quite long.
Social media is also a place where individuals can experience psychological problems and can have social problems such as depression. In addition, the likes and dislikes of the shares made by other people have a serious impact on a person’s life. As seen in this study and similar studies, the impact of social media on human life is one of the important issues that need to be studied more scientifically. The duration of social media usage and the purposes on which social media shares are made and the response to the postings and the impact on the user are extremely important.
 

The post THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON THE DEPRESSION TENDENCY appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

INVESTIGATION OF THE IMPACT OF ANTIDEPRESSANTS USED AGAINST TECHNOLOGY ADDICTION

Recently, the increase in antidepressant use constitutes the subject of scientific researches mostly. Increased use of antidepressants -especially by teenagers- reduces sociality and the quality of time spent with family, and this drives these teenagers into technology even more. By way of this information, in this research, the impacts of antidepressants on technology addiction –in high school students- are investigated. In order to understand the interaction between the two variables, we decided to test and compare the technology addiction of the students using antidepressants with the ones that don’t. “Internet Addiction Test” developed by Dr. Kimberly Young is applied to the students that were determined upon data searching. The subject students were determined among students of two high schools (one private and one public) that are located in Istanbul’s Zeytinburnu district. A total of 100 students of 15,16,17 and 18 ages (25 students per each age group) were investigated. Half of the students were antidepressant users, while the other half was not. Students who use antidepressants were tested by their school counselors and in compliance with the privacy principle. Test results were evaluated through the IBM-SPSS Version 24.0 program and it was determined that students using antidepressant had a higher level of technological addiction compared to students that did not use.

The post INVESTIGATION OF THE IMPACT OF ANTIDEPRESSANTS USED AGAINST TECHNOLOGY ADDICTION appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE USE OF SOCIAL MEDIA USE AND NARCISISM

Today, in line with the developments in new communication technologies, interest in using social media tools, especially by the young population, has increased. When using social media, people share certain contents because they believe that they may attract their followers’ attention and they satisfy their self-desire for being applauded, appreciated, own prestige, being valued, loved and respected by social media releases. Narcissistic personalities attain their self-desire to be much more viewed, recognized and approved and to portray an identity that they want to be –instead of their actual identity- by creating a social media profile.

The post THE RELATIONSHIP BETWEEN THE USE OF SOCIAL MEDIA USE AND NARCISISM appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

SOCIAL MEDIA IMPACT ON YOUNG PEOPLE: HOW DO YOU FEEL WITHOUT YOUR KEYBOARD?

The development of technology, the occurrence of new communication technologies, the rapid increase in the use of internet in the last few years, providing fast and easy access to everything has caused the disappearance of the time and space concepts. This situation is directly affected by people’s communication and interactions and socialization processes. Adolescents who are unable to discover their own talents and interests are experiencing problems at the point of use of the internet and computers.  This misuse causes less and more isolated face-to-face communication. Not only internet usage between adolescents but also game dependencies are quite common in recent years. In this study, the negative effects of gaming addiction on socialization processes in adolescents aged between 13 and 15 years are taken into consideration and for these adolescents, a study on positive effect of the socialization processes is planned. The hypothesis of the study; while organizing class plan if students with low communication skills who are addicted to the game, and students with advanced communication skills who do not use the internet for gaming purposes sit together, the socialization processes of students who are addicted to games changes and their communication skills are positively affected. In the study within a 60 people group between 13-15 years’ individual interviews were conducted in a private high school. Later to the game addicts the Game Dependence Scale was applied. Based on the data obtained changes were made in the classroom planning of the students and finally the interview technique and observations were made. According to the results, there was no significant difference in the communication processes of the students for the first week, but after the second week, there was a significant change in the behaviour of the students. At the end of 1 month, there were positive developments in face-to-face communication with students’ friends and teachers.

The post SOCIAL MEDIA IMPACT ON YOUNG PEOPLE: HOW DO YOU FEEL WITHOUT YOUR KEYBOARD? appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

Biology beyond borders

Hi, my name is Begum Dobrucali. I am sixteen years old. I live in Istanbul. I am an 11th-grade student at Atasehir 1 Doga College.

I wanted to make a project in Biology lesson from the beginning of the school, so I was always with my Biology teacher. I tried to follow her to be able to ask more and more questions about a Project. Her ideas were very important to me. I was always asking myself these questions;

What should I do? How can I do it? Where should I start?

I began to take notes of the problems around me and tried to produce solutions for them. One day on the beach I saw that the color was different at some parts of the sea surface. Some parts had a turquoise color. I took note of this as well. After that, in a fewdays’ time I saw the news about color changing ofsea due to the explosion of algae on television. Marmara Sea had become turquoise color. Then I started to research about algae. After I had learned that it is beneficial to human health, I decided to use algae in my project. Later, I started to think what I would produce. If algae could produce pigment, I thought I could produce organic food coloring. When I think about food coloring, all colorful candies and sweets come to my mind and of course most of the society love these sweets and candies especially the young ones. This means that there is a big problem. Because the synthetic food dyes in these desserts and candies jeopardize our health with the carcinogenic substances they contain.

When I found my project idea, I immediately went near my biology teacher. She had liked the idea very much. To get more information about this subject, we contacted to one of the assistant professors at Bosphorus University. He told us about the studies done with algae before for us. Finally, we decided to make organic food coloring in blue. That was the story of the emergence of my project.

Since I started to this project willingly and I began to spent all my free time researching this interesting subject. On the contrary, I was excited to make the project first and wonder about why no one has done this project before, or I was worried that they could not get positive results. Day by day the project slowly took its final form and blue coloring food coloring appeared.

Must the trial come to the stage of observation? The result was positive. My project was ready. Backward only the report section was left. I can’t say this part was fun but it had to be written at the last step.

I could not believe at first when I learned that I received an invitation to the Mostratec Science Olympics. How can my project be selected within hundreds of projects? On the other hand, I was happy but after a while this changed the place of joy with concern.

The biggest problem for me was that my English was not good enough. I was wondering if I could talk when I got there.” Could they understand me? How can they ask questions? what do I do if I don’t understand the questions asked? “These weresome of the questions that arised in my mind. I couldn’t remember how many times I made rehearsal about the project again before I went to Brazil, you can’t know how many nights I couldn’t sleep. But time passed very fast and I was at the airport. I was very uneasy. My face turned into white and I had a lot cramps on my stomach because of my excitement. On the board on the one hand, I curled into the seat, on the one hand, I was still trying to repeat what to say.

We finally came to Brazil. The first day we had registered and prepared the table. Meanwhile, I was relieved a little. There was no problem and I had told them about my troubles. I was relieved after telling my project once or twice in the following days. The translators there were high school students and this made me feel very comfortable. Because I could get along with them more easily and get used to the environment faster. I was told the same project hundreds of times, after a while, everything became easier. As for the judges, old, hard and critical types had come to my mind when I was dreamed. Whereas the judges who met me were friendly, sympathetic and curious.

In the award ceremony, the excitement of everyone and the joys of the winners of the award ceremony were worth seeing. The most difficult part of this competition was to say goodbye to each other after the ceremony. This contest did not pass as I had afraid before, everything was perfect. During my time in Brazil, I saw that I could easily do what I said I could not do, and I was more confident. When I encountered a problem, I saw that I could stand under it and learned not to give up. In fact, I saw that I could express myself by speaking English, I broke my prejudices. I had the opportunity to get to know different cultures by getting to know many people who have been living.

In fact, I started to learn different languages from my friends who I still talk to.

I’ve been able to understand how far I can cross my borders with Mostratec.

The post Biology beyond borders appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

Democracy in schools

The project aims to find out if these democratic structures in schools are present, are they working actively and question students whether these structures improve their overall efficiency. It also aims to understand what students think about these types of structures, collect their suggestions and their complaints.

The post Democracy in schools appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.